instrumen pentaksiran


 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

                                                BAHASA MELAYU TAHUN 1

 

 

Kelas : 1 Cemerlang

Tarikh: 28.3.2012

 

KEMAHIRAN
Mendengar dan Bertutur
 
BAND
1
 
PERNYATAAN STANDARD
Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.
DISKRIPTOR
B1DT1
Menulis huruf, suku kata dan perkataan
EVIDENS
B1DT1E1
Menulis huruf, suku kata dan perkataan
 
AKTIVITI PENTAKSIRAN
Bahan
*    Lembaran kerja
 
Langkah –langkah pentaksiran:
§  Murid mewarnakan suku kata dan menulis perkataan
 

 

B1 DL1 E1
 

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

Nama : _________________________                        Tarikh :_________

Kelas : 1 ___________

ARAHAN : 1.  Guru perdengarkan beberapa bunyi.

                   2.  Murid mengajuk bunyi yang didengar.

Bil
Bunyi yang diperdengarkan
Tandakan () jika murid mengajuk dengan betul.
1.
Mengetuk pintu
 
2.
Jam loceng berdering
 
3.
tiupan wisel
 
4.
Kucing mengiau
 
5.
Burung berkicau
 

 

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN
·         Guru perdengarkan beberapa bunyi yang dihasilkan daripada rakaman atau  yang diajuk oleh guru.
·         Guru bimbing murid mengajuk bunyi tersebut,kemudian barulah mula mentaksir keupayaan murid.
·         Guru boleh juga menggunakan satu senarai semak sahaja
·         Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas.
 
 

 

 

B1 DL1 E2
 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

         

ARAHAN : 1.  Murid melakukan aktiviti seperti dalam buku teks di   

              muka surat 3.

                   2.  Murid menentukan arah bunyi alat muzik yang dimainkan.

 

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN
·        Minta murid melakukan aktiviti seperti situasi di atas.
·        Seorang murid ditutup matanya dan diminta  menentukan arah bunyi yang dibunyikan oleh rakannya.(ulang aktiviti dengan murid yang berlainan.)
·        Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 DB1 E1
 

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

Arahan : Murid dikehendaki membunyikan huruf vokal dan   

                menamakan huruf konsonan.

 

1.     Bunyikan huruf vokal

a 
e
i
o
u

 

2.    Namakan huruf konsonan

b
d
c
f
g
h
j
k
l
m
n
p
q
r
s
t
v
w
y
z

 

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN
·         Minta murid membunyikan  huruf vokal dan konsonan yang dipamerkan dalam bentuk jadual atau kad imbasan.
·         Guru juga boleh menggunakan menjalankan pentaksiran semasa ujian saringan Linus.
·         Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

B1 DB1 E2
 

 

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

Arahan :  Minta murid mengeja dan membatang suku kata terbuka

                 dan suku kata tertutup.

1.     Mengeja  dan  membatang suku kata terbuka

ba
be
bi
bo
bu
ja
je
ji
jo
ju
ka
ke
ki
ko
ku

 

1.     Mengeja dan membatang suku kata tertutup

dik
nek
mak
pal
pan
yah
tuk
lah
sel
gam
sel
rak
jam
bar
tas

 

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN
·         Minta murid mengeja dan membatang suku kata yang dipamerkan dalam bentuk jadual atau kad imbasan.
·         Guru juga boleh menggunakan menjalankan pentaksiran semasa ujian saringan Linus.
·         Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

 

B1 DB1 E3
 

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

Arahan:  Baca perkataan yang ditunjukkan .

1.   
kerusi

kereta

susu

meja
 Membaca perkataan yang ditunjukkan ( kad imbasan)


 


gunting

baju

ayah

nenek
                 


 


adik

pensel

gam

kertas
 


 

 


PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN
·        Minta murid membaca perkataan yang ditunjukkan dalam kad imbasan.
·        Guru juga boleh mentaksir menggunakan  kata nama lain yang sesuai dengan tema semasa.
·        Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.
 
 

 

 

 

 

B1 DT1 E1
 

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

Arahan :  Salin semula huruf pada garisan yang disediakan.


B

 
 
 
 

E

 
 
 
 

K

 
 
 
 
 


 


m

Q

 
 
 
 

d

R

 
 
 
 

p

g

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


 

 

 

 


PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN
 
·        Guru menunjukkan cara menulis huruf kecil dan huruf besar a – z dengan cara yang betul.
·        Murid menyalin huruf dengan betul .
·        Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak
 
 

 

 

 

 

B1 DT1 E1
 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

Arahan :  Warnakan suku kata dan tuliskan perkataanya.


kal
ba
kul
kil
1.
 
 
 
 
 


pas
pes
pis
li
2.
 
 
 
 
 

3.

li
gu
lo
la
 
 

 
 
 
 

4.

da
su
di
du
 
 

 
 
 
 

5.

ki
ku
bu
ke
 
 
 

 
 
 
 


B1 DT1 E1
 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

Arahan :  Tulis perkataan  berdasarkan gambar.

1.
2.         
3.               
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.
5.
6.
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


 

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN
·         Guru menunjukkan cara menulis pekataan dengan cara yang betul.
·         Murid menyalin perkataan yang dipamerkan di hadapan kelas .
·         Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.
 

 

 

 


B2 DL1 E2
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

 

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

Arahan:  Dengar dan sebut semula.


tuala

seluar

paip

murai

sungai

rantai


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Langkah pentaksiran:

·         Meminta murid menyebut perkataan yang terdapat pada kad perkataan .

·         Guru meminta murid menyesuaikan kad perkataan dengan gambar .        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 


B2 DL1 E2
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

Arahan: Nyanyikan lagu

                            

 

 

LOMPAT SI KATAK LOMPAT

 

Lompat si katak lompat

Lompat dalam perigi

Cepatlah adik cepat

Cepat bangun pagi-pagi

 

Lompat si katak lompat

Lompat dalam perigi

Cepatlah adik cepat

Pergi mandi gosok gigi

 


B2 DB1 E1

Langkah pentaksiran:
·         Guru memperdengarkan lagu dan meminta murid menyanyi bersama-sama.
·         Murid menyanyi lgu yang telah diperdengar.
 


 

 

 

 

 

 

 


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN       : Baca perkataan di bawah dengan betul.syiling


loceng


bangau
 


 

 

 

 

 

 

 


nyanyi


tuala


khemah

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah pentaksiran:
·         Minta murid membaca kad perkataan
·         Murid menyesuaikan gambar dengan perkataan.

 


B2 DB1 E2
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN       : Baca dan padan gambar di bawah.

 
Adik guna tuala lap badan.

Kakak menyidai kain.

Bunga ros berbau harum.


Kerbau membajak sawah.

Puan Devi suka main piano.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Langkah pentaksiran:
·         Minta murid membaca kad ayat
·         Minta murid memadankan gambar dengan ayat yang betul.
 

 


B2 DT1 E1
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

 

ARAHAN       : Baca perkataan dan tulis di bawah gambar yang betul.


radio

rebana

cincin

kuda

syiling

sotong
 


 

 

 


4

 5

6

 

 

 

 

 

 

1
2

3
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah pentaksiran:
·         Minta murid membaca kad perkataan yang dipamer.
·         Minta murid menulis perkataan pada gambar yang diberi pada lembaran kerja.
 

 


B2 DT1 E2
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA  TAHUN 1

 

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN       : Salin semula ayat di bawah dengan meletakkan tanda baca yang betul..

 

1.     bapa  ali membaca surat khabar
 

2.    adik bermain di padang

 

3.    kakak minum jus limau

 

4.   ibu miza masak gulai ikan

 

5.   haris menonton televisyen
 

 
Langkah pentaksiran:
·         Minta murid menulis semula ayat yang diberi dengan meletakkan tanda baca yang betul.
 

 

 

 

 

 

B3 DL 1E1
 

                               INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

                                                  BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN : Jawab soalan berdasarkan gambar di bawah. 


 

LANGKAH PENTAKSIRAN:
  1. Guru menunjukkan gambar .
  2. Guru mengemukakan beberapa soalan tentang gambar.
  3. Murid menjawab soalan secara lisan.
     
     Contoh soalan guru :
1.      Apakah yang Azmi sedang buat ?                             
2.      Di manakah ayah membuang kaca yang pecah itu ?   
      3.  Ibu memakai apa semasa mengangkat periuk yang panas itu ?
4.   Mengapakah Azmah mencuci pinggan-pinggan itu ?               
      5.  Mengapa kita perlu membersihkan rumah ?

 

 

 

B3 DL 1E1
 

                                 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

                                                  BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

 

ARAHAN : Melakonkan watak ( Permainan Sampul Beracun )

 


Bunyi bayi menangis

Eja dan sebut perkataan kertas, kentang dan menari

Tulis tiga cara menjaga kebersihan diri

Mengucap terima kasih kepada rakan yang membantu

Menyanyikan Lagu Nenek Si Bongkok 3

Tiru gaya guru sedang mengajar

Sila susun buku di atas rak buku

Mengayakan orang bisu marah
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LANGKAH PENTAKSIRAN:
  1. Muzik dimainkan, kotak diedarkan kepada murid. Apabila muzik 
      diberhentikan, murid yang memegang sampul surat akan   
      membuka dan melakonkan aktiviti seperti yang ditulis 
      dalam sampul surat.
  1. Guru memberi ulasan atau pandangan.

 

 

B3 DB 1E1
 

                        INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

                                                  BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

 

ARAHAN : Baca ayat tunggal dan ayat majmuk di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.


1.      Nabilah dan rakan-rakannya beratur di padang sekolah.

 

2.      Mereka melakukan senaman bersama-sama.

 

3.      Mereka mengambil alatan seperti bola dan gelung rotan.

 

4.      Nabilah mengambil bola lalu membalingnya dengan berhati-hati kepada Firdaus.

 

5.      Nabilah berasa gembira kerana dapat bermain bersama-sama kawannya

 

LANGKAH PENTAKSIRAN:
1. Guru minta murid membaca ayat tunggal dan majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

B3 DB 1E2
 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

                                                  BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN : Baca dan fahami ayat tunggal dan ayat majmuk di bawah .                 

                  

1.                  Danish  simpan buku dalam laci.

Danish simpan pensel dalam laci.

Danish simpan buku dan pensel dalam laci.

                                          

2.                  Firdaus pakai selipar semasa bermain  di padang. 

Firdaus pakai kasut semasa bermain di padang.

                 Firdaus pakai selipar atau kasut semasa bermain di padang ?

                                 

3.                  Faiz bukan berjalan.

           Faiz berlari.

    Faiz bukan berjalan tetapi berlari.

LANGKAH PENTAKSIRAN:
1.      Guru minta murid membaca ayat tunggal dan ayat majmuk.
2.      Guru bersoaljawab dengan murid untuk menguji fahaman murid.
      3.  Guru minta murid melakukan aktiviti berdasarkan ayat majmuk.

B3 DT 1E1
 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

                                                  BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN : Lengkapkan ayat berdasarkan gambar dan perkataan.


wisel

hentian bas

papan tanda

melintas jalan
       Pengawal lalu lintas

lintasan belang
               


 


1.      Nadia menunggu bas sekolah di _________________________.

 

2.      Kenderaan berhenti ketika murid _______________________.

 

3.      Murid –murid melintas jalan di _________________________.

 

4.      ________________________membantu murid melintas jalan.

 

5.      Pengawal lalu lintas menggunakan __________________ dan __________  untuk membantu murid-murid melintas jalan.

 

LANGKAH PENTAKSIRAN:
  1. Guru minta murid melengkapkan ayat berpandukan perkataan dan  gambar yang diberi.

B4 DL1 E1
 

                                                                                                                             INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

 

ARAHAN: Bina dialog berdasarkan gambar.

Situasi 1


Situasi 2


 

Langkah Pentaksiran:
.
1.      Guru  menunjukkan gambar
2.    Dua orang murid dipilih untuk menuturkan dialog berdasarkan gambar.

 

 

 

 B4 DL1 E2
 
 

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

 

ARAHAN: Dengar, faham dan respons.Apa khabar, Maria?

Kakak, ini kawan karib saya. Namanya Maria.

Khabar  baik, kakak.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Langkah Pentaksiran:
1.      Beri gambar dan murid baca.
2.      Beri satu situasi lain dan sebutkan dialog
Contoh.
-       Meminjam barang daripada abang atau kakak

    
Saya sedang membaca buku, abang.

Adik, apakah yang sedang kamu buat?
                


B4 DL1 E3
 
 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

ARAHAN : Mari Berlakon. 

                                                            

                                                    Sama-sama hebat

 

Mawar                       :  Matahari, lihatlah badanku yang merah.

                                       Taman ini tidak akan cantik tanpa aku.

 

Matahari                  :  Jangan terlalu angkuh, Mawar. Aku hebat

                                       Seperti kamu juga. Badan aku cantik juga.

 

Mawar                       :  Badan kamu memang cantik, Matahari.

                                       Kamu tidak boleh melawan bauku yang harum.

 

Matahari                  :  Cuba kamu lihat badanku yang besar dan    

                                       kelopakku yang kuning ini. Aku kelihatan amat

                                       berseri di taman ini.

 

Kupu-kupu              :  Mawar, Matahari, jangan bergaduh. Kamu

                                       berdua memang cantik. Taman ini telah menang

                                       dalam pertandingan taman tercantik kerana kamu

                                       berdua.

 

           

Langkah Pentaksiran:
1.    Murid baca dialog.
2.    Murid diminta  melakonkan semula dialog di hadapan kelas.
3.    Guru boleh menyuruh murid memegang gambar atau bahan maujud semasa lakonan dijalankan.

B4 DL2 E1
 
 

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

 

Mari baca dan ceritakan.

 


Berkelah di Pantai  Teluk Kemang.

 

Hujung minggu yang lalu, saya dan keluarga berkelah di Pantai

Teluk Kemang, Port Dickson. Kami membawa bekalan makanan

dan minuman ke sana.

   Kami juga membawa pakaian mandi dan pelampung. Selain

itu, saya juga membawa buku bacaan. Adik saya pula membawa

barang mainan.

   Air laut yang membiru dan pohon yang menghijau    

sangat cantik dipandang. Di sana, kami mandi-manda. Sungguh

seronok berkelah di sana. Semua ini menjadi kenangan indah buat

saya.

Langkah Pentaksiran:
1.    Murid baca petikan.
2.    Bersoal jawab tentang teks.
3.    Murid diminta  menyampaikan cerita berdasarkan pengalaman sendiri.
Contoh: pengalaman murid pergi berkelah.
 

 

B4 DB1 E1
 
 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

Mari membaca dan fahamkan.

Aku Sebuah Basikal

Namaku Juara. Aku berwarna hitam . Aku diperbuat daripada

besi. Tubuhku kuat dan lasak.

Aku tinggal bersama-sama keluarga Anas di Taman Melati. Anas ialah tuan aku. Anas menjagaku dengan baik. Dia menunggang aku dengan cermat dan berhati-hati.

Aku membawa Anas ke kedai. Aku juga selalu membawa Anas ke taman untuk bersiar-siar dan bersenam. Badan Anas akan berpeluh setiap kali dia mengayuh aku.


Lengkapkan jadual.

Maklumat
Jawapan
Nama
 
Warna
 
Bahan diperbuat
 
Nama tuan
 
Tempat tinggal tuan
 

 

Langkah Pentaksiran:
1.    Murid baca teks.
2.    Bersoal jawab tentang teks.
3.    Murid melengkapkan jadual.

B4 DT1 E1
 
 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

 

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN: Susun semula perkataan supaya menjadi ayat yang betul . Tulis  

semula ayat dengan kemas.

                                     

 

 

 

 

 

memimpin
jalan
Ali
Pak Husin
melintas
 

                       


Kassim
anak kucing
menyelamatkan
itu
 

 


menolong
Mereka
Fuad
kereta
menolak
 

 

Langkah Pentaksiran:
1.    Murid menyusun perkataan.
2.    Ayat ditulis semula dengan kemas.

B5DT1E1
 

 

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

 

ARAHAN: Bina ayat tentang kegunaan barang terpakai.

                                             Fikir dahulu sebelum buang

BAHAN
APA YANG HENDAK DIBUAT
AYAT
      
                               BOTOL
 
 
Bekas bunga
Bekas barang
 
KOTAK
 
 
Bekas simpanan
 
      STRAW
 
 
Bunga
 
 
               
                                   TIN
 
 
 
Tabung
 

 

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran:
1.       Bimbing murid berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang kegunaan barang terpakai.
2.      Murid berbincang dalam kumpulan untuk menulis maklumat dan menyampaikannya secara bertatasusila.

 

 

 

B5DL1E1
 

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

 BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

Arahan:  Mari bercerita.


        Cuti sekolah yang lalu, Kamal bersama keluarganya telah berkelah di Desaru.  Sebelum bertolak, ibunya Puan Rohani menyediakan bekalan makanan yang hendak dibawa.  Ayahnya, Encik Roslan memeriksa kereta supaya berada dalam keadaan yang selamat untuk dipandu.

        Suasana di tepi pantai sungguh indah dan nyaman.  Selepas makan, Kumar dan abangnya mandi di tepi pantai itu.  Kamal berasa seronok dapat mandi di kawasan pantai yang bersih.  Ibu dan ayahnya tersenyum gembira melihat Kamal dan abangnya.

        Apabila petang, mereka pun pulang ke rumah. Kamal berasa puas dan mengajak ayah dan ibunya datang lagi pada cuti sekolah nanti.

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran
1. Murid melihat gambar dan berbincang tentang gambar.
2.Guru menyampaikan cerita berdasarkan teks
3. Minta murid menyampaikan semula cerita yang didengar dengan tepat menggunakan ayat sendiri.

 

B5DB1E2
 

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN: Baca cerita di bawah ini.  Senaraikan perkataan berimbuhan akhiran –an

                 dan –i.


       Hafiz murid Tahun Satu Bijak Sekolah Kebangsaan Maju Jaya.  Pagi-pagi lagi, Hafiz sudah bersiap untuk ke sekolah.  Selepas sarapan, Hafiz bersalam-salaman  terlebih dahulu dengan ibu dan ayahnya.

        Rumah Hafiz jauh dari sekolah.  Dia ke sekolah dengan menaiki bas.  Apabila bas sampai, dia berhati-hati.  Dia menunggu sehingga bas berhenti. Kemudian barulah dia menaiki bas itu.

        Hafiiz bawa bekalan makanan dan minuman yang disediakan oleh ibunya. Waktu rehat Hafiz makan  di kantin.  Selepas makan, Hafiz gunakan waktu lapang untuk membaca. Hafiz tidak pernah bawa mainan ke sekolah. Hafiz selalu mendapat pujian dari guru-guru.  Dia seorang budak yang baik.

Perkataan berimbuhan:

-an
-i
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran:
1.  Perkenalkan perkataan akhiran –an dan –i.
2. Baca petikan dan bimbing murid mencari perkataan berimbuhan –an dan –i.
3. Bimbing murid membina ayat menggunakan perkataan berimbuhan –an dan –i.

                                                                             

B5DB1E1
 

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA

TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN: Nyatakan aktiviti yang dilakukan di dalam gambar.


1.    ……………………………………………. …………………………………………………                  

2.    ………………………………………………………………………………………………..

3.    ………………………………………………………………………………………………..

4.    ………………………………………………………………………………………………..

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran:
1. Lihat gambar dan bincangkan.
2.  Baca kad ayat.
3.  Salin semula ayat dengan betul.

 

B5DT1E2
 

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA

TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN: Lengkapkan cerita menggunakan ayat yang betul

            

FRASA NAMA(FN)
 
FRASA NAMA(FN)/FRASA KERJA(FK)
Amin dan keluarganya
 
suka bercucuk tanam.
Mereka
 
 
 
 
menggembur tanah.
 
 
menyiram sayur-sayuran.
Amin
 
 
 
 
sedang berbuah.
 
 
hidup subur.

 

Salin semula cerita dalam bentuk perenggan.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran
1.Terangkan bentuk ayat berpola FN tFN dan FN t FK
2.Bimbing murid bina ayat berpola berdasarkan gambar.

    B6 DL1E1
 

 

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN :  Menyampaikan cerita berdasarkan gambar.

AYAM DAN ITIK YANG TAMAK


Langkah Pentaksiran:
·         Guru mempamerkan gambar bersiri  “Ayam dan Itik yang Tamak”.
·         Guru bersoal jawab tentang gambar.
·        Murid menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan, kreatif dan berupaya mempengaruhi rakan.

 

B6DB1 E1
 

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN: Baca petikan cerita di bawah dan ceritakan semula  isi cerita dengan menggunakan ayat sendiri secara berurutan dan betul.


        Lobo seekor anak gajah. Lobo tinggal bersama dengan ibunya di dalam hutan. Lobo  nakal. Dia suka bermain jauh ke dalam hutan. Pada suatu hari, Lobo tersesat. Lobo berasa amat takut. Dia menangis sambil memanggil ibunya.

        Ibu Lobo terdengar sayup-sayup suara anaknya. Ibunya segera mencari Lobo. Akhirnya, ibu Lobo berjaya menemuinya. Sejak hari itu, Lobo tidak nakal lagi. Dia berjanji tidak akan bermain di tempat yang jauh-jauh lagi.

Langkah Pentaksiran:
·         Minta murid membaca petikan cerita.
·         Murid  menceritakan semula isi cerita yang dibaca. 

 

B6 DT2 E1
 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN :  Tulis semula petikan dengan ejaan yang betul.


Aizat ade seekor kuccin. Kucing itu barname Comel. Comel sagat manje dengan Aizat. Aizat suka bermaen-maen dengan Comel. Pada suatu hare, seekor ular teloh masuk ke dalam rumeh Aizat. Ketika itu Aizat sedeng tidor. Comel mengiao dengan kuet lalu menerkem ular itu. Aizat terjage. Comel teleh berjaya menyelametkan ngawa Aizat.Aizat semakin sayong akan Comel.
 


 

 

 

 

 

 
Tulis semula petikan dengan ejaan yang betul.
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Langkah Pentaksiran:
·         Murid membaca petikan tersebut.
·         Murid mengenal pasti dan menggariskan perkataan yang salah
·         Murid mengedit petikan dengan membetulkan kesalahan ejaan .

 

 

B6 DT1 E1
 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________

ARAHAN :  Tulis  petikan dengan ejaan yang betul.


_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Langkah Pentaksiran:
·         Bersoal-jawab tentang gambar .
·         Mencatat isi penting.
·         Murid bina cerita pendek  tentang seekor kucing.

 

 

B6 DL2 E1
 

 

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________                                  Tarikh:__________

Kelas : 1 _________


ARAHAN :  Bercerita  tentang peristiwa  - Sambutan Hari  Guru di Sekolah.


                                                                                       

 


Menulis kad ucapan Selamat Hari guru
 
 
16hb. Mei – Hari Guru
                                                                           


          

             


Sambutan Hari Guru di dalam kelas
 

Guru memotong kek sempena Hari guru
 
                                                                                        


 

                                                                                                          

 

 


Mengucapkan Selamat Hari guru

Semua murid gembira
 
                  


Langkah Pentaksiran:
·        Guru mempamerkan gambar bersiri - Sambutan  Hari  Guru .
·        Murid  bercerita tentang peristiwa - Sambutan  Hari  Guru .

 

 

No comments:

Post a Comment