Sunday, 23 September 2012

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 1


 

 

 

Persediaan Mengajar Bahasa Melayu Tahun 1 (KSSR)

 

Mata pelajaran : Bahasa Melayu

Tahun : 1 Cemerlang

Tarikh : 01 Ogos 2012

Masa :  8.15 - 9.15

Hari : Isnin

Tema : Keluarga

Tajuk : Sayang Ayah

Bil.Murid : 35 orang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOKUS UTAMA,

Standard Kandungan

2.1 : Asas membaca dengan sebutan yang betul

Standard Pembelajaran,

2.1.3 : Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul

FOKUS SAMPINGAN

Standard Kandungan

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

Standard Pembelajaran

3.2.3 : Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dengan tulisan yang kemas.

 

Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat ,

i)     Mengeja sekurang-kurangnya 8 daripada 10 suku kata tertutup dengan sebutan yang betul

ii)    Membatang sekurang-kurangnya 5 daripada 10 suku kata tertutup dengan sebutan yang betul

iii)     Menulis 5 daripada 10 perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dengan tulisan yang kemas.

 

 

Pengisian Kurikulum

 

i)             Imu  : Pendidikan Moral,Pendidikan Agama Islam,Pendidikan Seni Visual

ii)            Nilai : Kasih saying,hormat-menghormati,Bersyukur

KBT     

 KB    : Menghubungkait/Mencirikan/Mengecam

 BCB  : mendengar dengan berkesan

 KP    : Naturalis

 

 

 

Sistem Bahasa

Tatabahasa : Kosa kata –Datuk,Ayahanda,adik,opah

                       Kata nama am – sarapan,jam,pensel

Media – Kad suku kata,kad gambar,lembaran kerja

Pengetahuan sedia ada

EMK : kreatif,inovatif dan keusahawanan

Murid : murid biasa menunjukkan kasih saying kepada ayah dan ibu

 

Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti
Catatan
Set induksi
(5 minit)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.    Keratan gambar ayah
1.    Murid diedarkan sebuah kotak yang mengandungi keratan gambar
2.    Murid diminta menepuk tangan semasa kotak diedarkan.
3.    Murid akan mengambil keratan apabila kotak berhenti di hadapannya
4.    Murid yang mengambil keratan dikehendaki mencantumkannya menjadi gambar yang lengkap iaitu gamba ayah
5.    Murid dibawa kepada tajuk Sayang Ayah
 
Kotak Ajaib
 
KP : Kinestetik muzik
 
 
KBT : KB- memadan,
mencantum
 
Langkah 1
(15 minit)
 
 
 
 
 
 
 
2.    Kad suku kata tertutup
 
tuk
dik
pan
mak
 
 
 

3.   
nek
yah
dik
tuk
pal
mak
sam
Pokok suku kata
 
1.      Murid dibimbing  menyebut  suku kata tertutup
2.Murid mengeja suku kata tertutup berpandukan kad suku kata yang di tampal pada pokok suku kata.
3.Murid secara bergilir-gilir mengeja dan membatang suku kata tertutup.
4.Murid mengeja dan membatang suku kata yang di tunjukkan oleh guru secara rawak.
 
BCB : bacaan intensif.
Langkah 2
(8 minit)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 3
(10 minit)
Rujuk Lampiran 1 :
Gambar Keluarga
 
 
·         Perkataan yang mengandung suku kata tertutup
datuk
nenek
emak
adik
epal
ayah
 
 
 
 

 Contoh soalan:
·         Apakah yang dapat kamu lihat di dalam gambar.Jawapan : datuk,ayah,adik,sampan
·         Siapakah yang membaca surat khabar.Jawapan: datuk
·         Siapakah yang sedang menjahit.Jawapan : Nenek
 
Contoh : ayah,datuk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh :
epal
datuk

 
 
 
 
 
 
 
 

Kad perkataan
ayah
sampan
pensel
datuk
 
 
 
 
 
 
 

Kad gambar
Buah epal
datuk

1.    Murid diminta melihat carta gambar tunggal yang ditunjukkan oleh guru.
 
2.    Murid bersoal jawab tentang gambar tersebut
 
3.    Murid menjawab soalan berdasarkan gambar tunggal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.    Murid mengeja dan membatang perkataan yang mengandungi suku kata tertutup yang berwarna di dalam gambar. Beberapa orang murid diminta membaca perkataan yang terdapat di dalam gambar.
 
1.    Murid diminta memadankan perkataan berdasarkan gambar tunggal yang dilekatkan di papan hitam.
2.    Murid-murid diminta membaca perkataan secara kuat.
3.    Setelah aktiviti memadan selesai murid membaca perkataan secara latih tubi
4.    Semua murid membaca perkataan secara latih tubi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KB :
menjana idea,
mengecam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCB : bacaan intensif
 
 
 
 
 
 
KB : memadan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCB : bacaan intensif
 
 
 
Langkah 4
(5 minit)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 5
(15 minit)
 
 
 
 

Lembaran kerja
 
Rujuk Lampiran 2
 
Contoh,Pilih suku kata di atas dan lengkapkan perkataan berdasarkan gambar dibawah
 
Pen_ _ _
Sam_ _ _

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentaksiran
    
Contoh perkataan : ayah, sampan, emak, datuk,nenek
 
 
 
 
 
 
 
Rujuk Lampiran 3
 
yaha
Contoh                = ayah
 
mkea
                           = emak
 
 
 
 
1.    Murid-murid diedarkan dengan lembaran kerja
2.    Murid diminta melengkapkan perkataan dengan suku kata tertutup dengan tulisan yang kemas dan betul berdasarkan gambar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Murid diminta dengar dengan teliti perkataan yang akan disebut oleh guru.
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Murid diminta menyusun huruf di dalam lembaran kerja dan menulis menjadi perkataan yang betul.
 
 
KP : Interpersonal
 
 
KB : menghubungkait
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCB : mendengar dengan berkesan
 
 
 
 
 
 
KB : mengelas,
mencirikan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penutup 
(2 minit)
 
 
 
    Pemulihan,
Suku kata tertutup
 
dak
ram
Kat
Ram
tah
dak
Ram
Bun
Kat
dak
Bun
tah
 
Arahan : warnakan suku  kata
         Contoh : Biru       -  dak
    Merah   -  kat
                          Hijau     -  ram
   
Pengayaan
Rujuk lampiran 4
Permainan bahasa :
Teka silangkata
 
Arahan : warnakan perkataan yang terdapat di dalam petak silang kata.
 
 
 
 
 
 
 
 
S
A
B
U
N
M
O
J
P
M
U
S
E
G
A
K
I
B
D
A
T
C
D
E
Y
D
Y
A
S
N
L
V
A
T
U
F
T
L
V
D
Y
S
K
A
I
G
R
D
G
I
F
C
Q
H
O
H
D
I
H
O
X
B
E
R
S
I
H
S
J
D
O
T
A
P
H
G
K
A
M
K
1.    Senaraikan perkataan yang diwarnakan
 
1.    _sabun_______
2.    _____________
3.    _____________
 
Gambar ayah
 
1.    Murid diedarkan dengan lembaran kerja
2.    Murid diminta mewarnakan suku kata tertutup (KVK) dalam kotak yang disediakan dengan warna yang betul.
 
 
 
 
 
 
 
 
1.    Murid diedarkan lembaran kerja yang mengandungi teka silangkata
2.    Murid diminta mencari dan mewarnakan perkataan yang terdapat dalam silangkata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.    Murid diminta mewarnakan gambar ayah dengan cantik dengan kemas.
2.    Membuat rumusan tentang apa yang dipelajari dengan mengemukakan soalan
Contoh: Apa yang kita pelajari hari ini?
Kecerdasan pelbagai
 
KB : mencirikan,
mengelas
 
 
 
 
 
 
 
 
KP : naturalis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KP : interpersonal,
Naturalis
 
KB-menghubungkait.

 

No comments:

Post a Comment