Saturday, 22 September 2012

Tajuk 2 BMM3105


 


TAJUK 2

MENGGUNAKAN INTERNET, ENJIN PENCARI BAHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

1.   MENGUMPUL DAN MENGKATEGORIKAN BAHAN AUDIO, VIDEO, GRAFIK DAN TEKS.

2.  MEMINDAHKAN GARIS PANDUAN DAN ETIKA PENGGUNAAN INTERNET DALAM BENTUK BROSUR DAN POWERPOINT

PENGENALAN

Apa itu ‘Enjin Pencari’

·         Merupakan software yang digunakan untuk mencari maklumat.

·         ‘Enjin Pencari’ dicipta pihak tertentu bagi mencari maklumat dengan meletakkan kata kunci pada ruang yang telah disediakan.

·         Kata kunci mestilah terdiri daripada perkataan yang ringkas atau sasaran maklumat yang kita dapatkan.

 

Tujuan dan Jenis Enjin Pencari

Tujuan (konteks pendidikan)

·         Mencari bahan pengajaran dan pembelajaran yang interaktif.

·         Memudahkan pengguna mencari maklumat yang diperlukan.

 

Jenis ‘enjin pencari’

·         www.google.com

·         www.yahoo.com

·         www.teoma.com

 

Dimanakah enjin pencari boleh didapati?

Sedar atau tidak kita seringkali menggunakan enjin pencari untuk dapatkan maklumat.

Tempat yang selalu kita dapat lihat:

·         Internet


·         Komputer atau laptop (intranet)


·         Halaman dalam Microsoft Office Word


·         Halaman dalam internet


 

Cara mengkategorikan maklumat

·         Video

·         Gambar

·         Ruangan

·         Lagu

·         Multi

·         Permainan

·         Perniagaan

 

Bagaimana mendapatkan maklumat di internet?

1.    Mengenalpasti tajuk.

2.    Memilih kata kunci mengenai tajuk / bahan yang ingin dicari.

3.    Memilih enjin pencarian yang tepat.

4.    Menyemak kesesuaian maklumat/ bahan yang dijumpai. (cuba guna enjin pencari yang berlainan)

5.    Mengulangi proses pencarian sekiranya perlu.

 

1. Muat turun seperti biasa


2. Pengkategorian bahan berdasarkan kemahiran bahasa

 

No comments:

Post a Comment